Aanmelden

De voedselbank Teylingen helpt iedereen, ongeacht religie, land van herkomst, of politieke overtuiging;

Wij hebben geen wachtlijst. Voedselhulp is tijdelijk en kan maximaal 3 jaar duren. Nadat u voedselhulp is toegewezen, vindt er elk halfjaar een her-controle plaats om te bepalen of de voedselhulp nog nodig is.

U kunt zich zelf aanmelden of via uw hulpverlener, denk daarbij aan Maatschappelijk Werk, Schuldhulpverlening, Kerkelijke instellingen, Vluchtelingenwerk,  Geestelijke Gezondheidszorg of Uitkeringsinstellingen.

U doet dat via info@voedselbankteylingen.nl met in eerste instantie vermelding van uw naam, adres en geboortedata van u en indien van toepassing, uw gezinsleden. Tevens hebben wij de 3 formulieren ingevuld en ondertekend nodig, die te samen met de kopieën van al uw bank- en spaarrekeningen van de afgelopen 3 maanden opgestuurd moeten worden naar: Stichting Voedselbank Teylingen, Parklaan 176b, 2171 EK Sassenheim, of digitaal naar info@voedselbankteylingen.nl Na ontvangst van uw informatie krijgt u een voorlopig pakket tot dat alle informatie bekeken is, of u krijgt een uitnodiging voor een intakegesprek, waarna bepaald wordt of u in aanmerking komt voor voedselhulp. U kunt zelf, of met uw hulpverlener alle drie de onderstaande formulieren downloaden en invullen.

Aanmeldingformulier downloaden
Toestemmingsformulier downloaden
Maandbegroting downloaden