Armoede

De voedselbank Teylingen helpt de armste mensen, door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, worden wij geholpen door een maatschappelijk werker, die onze klanten bij staat om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Hoewel Nederland behoort tot de rijkste landen in de wereld, spreken we ook in ons land over armoede. Van financiële armoede is sprake, wanneer een huishouden over onvoldoende middelen beschikt om een bepaald minimaal consumptieniveau te bereiken. Of iemand arm is hangt in deze definitie af van wat er in de eigen samenleving als onontbeerlijk wordt ervaren. Anders gezegd: als iemand een inkomen heeft dat genoeg is voor het minimaal noodzakelijke, maar het geld uitgeeft aan luxe en daardoor niet genoeg heeft voor de basisbehoeften, is hij/zij niet arm.