Kom ik in aanmerking voor een pakket

De genoemde bedragen en criteria gelden vanaf 1 januari 2018, om in aanmerking te komen voor voedselhulp. De geldbedragen geven het vrij besteedbare inkomen aan voor boodschappen, kleding, openbaar vervoer, etc. na aftrek van de uitgaven van de inkomsten. De kosten van huisdieren, kranten, tuin, auto, etc. worden niet meegenomen in de uitgaven. Jaarlijks wordt op landelijk niveau bepaald of de bedragen en/of de criteria gewijzigd moeten worden.

Basisbedrag per huishouden per maand: € 130,- ongeacht het aantal personen in dat huishouden. Dit maandelijkse huishoudbedrag wordt vermeerderd met: € 85,- per persoon in dat huishouden, waardoor de hieronder vermelde bedragen gelden als maximale grens om in aanmerking te komen voor voedselhulp

kinderen alleenstaande 
(bedrag in € per maand)
echtpaar*
(bedrag in € per maand)
0 215 300
1 300 385
2 385 470
3 470 555
4 555 640
5 640 725

*Naast echtparen komen ook 2 volwassenen, die op een andere manier samenleven/ de voordeur delen, in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen.

Van inwonende (volwassen) kinderen vanaf 18 jaar met eigen inkomen uit arbeid of uitkering, mag een bijdrage aan het gezinsinkomen worden verwacht (kostgeld). Hiervoor wordt standaard een bedrag van € 200,- per maand gerekend, ongeacht of dit ook daadwerkelijk wordt betaald. Dit geldt ook voor inwonende verdienende ouder, broer /zus of meerderjarige stief- of pleegkinderen. Ook van deze personen mag een bijdrage worden verwacht. De hoogte van de bijdrage zal worden bepaald bij de intake, maar zal minimaal € 200,- per persoon per maand bedragen.