Kom ik in aanmerking voor een pakket

De genoemde bedragen en criteria gelden vanaf 1 januari 2019, om in aanmerking te komen voor voedselhulp. De geldbedragen geven het vrij besteedbare inkomen aan voor boodschappen, kleding, openbaar vervoer, etc. na aftrek van de vaste uitgaven van de inkomsten. De kosten van huisdieren, kranten, tuin, auto, etc. worden niet meegenomen in de uitgaven. Jaarlijks wordt op landelijk niveau bepaald of de bedragen en/of de criteria gewijzigd moeten worden. Bij deze bedragen is rekening gehouden met de BTW verhoging van 6% naar 9% in 2019.

Basisbedrag per huishouden per maand: € 135,- ongeacht het aantal personen in dat huishouden. Dit maandelijkse huishoudbedrag wordt vermeerderd met: € 95,- per persoon in dat huishouden, waardoor de hieronder vermelde bedragen gelden als maximale grens om in aanmerking te komen voor voedselhulp. Het per persoon bedrag is voor volwassenen en kinderen gelijk.

kinderen alleenstaande 
(bedrag in € per maand)
echtpaar*
(bedrag in € per maand)
0 230 325
1 325 420
2 420 515
3 515 610
4 610 705
5 705 800

*Naast echtparen komen ook 2 volwassenen, die op een andere manier samenleven/ de voordeur delen, in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen.

Van inwonende (volwassen) kinderen vanaf 18 jaar met eigen inkomen uit arbeid of uitkering, mag een bijdrage aan het gezinsinkomen worden verwacht (kostgeld). Hiervoor wordt standaard een bedrag van € 200,- per maand gerekend, ongeacht of dit ook daadwerkelijk wordt betaald. Dit geldt ook voor inwonende verdienende ouder, broer /zus of meerderjarige stief- of pleegkinderen. Ook van deze personen mag een bijdrage worden verwacht. De hoogte van de bijdrage zal worden bepaald bij de intake, maar zal minimaal € 200,- per persoon per maand bedragen.