Om in Teylingen mensen van voedsel te kunnen voorzien, zijn wij afhankelijk van voedsel, diensten -en geld donaties van bedrijven, kerken, scholen, serviceclubs, instellingen, gemeente en particulieren. Zo zorgen wij er met uw hulp voor, dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken wij nauw samen met de gemeente en lokale maatschappelijke organisaties, om onze klanten te helpen om zonder onze hulp weer verder te gaan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

De voedselbank  vindt het respecteren van uw privacy erg belangrijk en wij gaan daarom zorgvuldig om met Uw gegevens. Zie hiervoor onze Privacystatement-voedselbanken-Teylingen

Integer handelen is belangrijk voor voedselbanken in Nederland. Dat geldt dus ook voor ons. Wij krijgen immers in ons werk te maken met moeilijke keuzes en lastige situaties. Daarom heeft Voedselbanken Nederland een aantal regels opgesteld die gelden voor alle voedselbanken. Lees hier deze integriteitscode

Ook heeft Voedselbanken Nederland een aantal vertrouwenspersonen aangesteld die beschikbaar zijn voor onze vrijwilligers. Deze zijn hier te vinden