Financiële steun

Veruit het meeste voedsel, wat wij wekelijks aan onze klanten uitgeven, is via voedseldonaties verkregen. Maar met inachtneming van de Schijf van Vijf, kopen wij ook verse groente, vlees of vis in, als wij dat niet gedoneerd krijgen. Vandaar dat wij ook heel erg blij zijn met financiële bijdragen van scholen, bedrijven, kerken, instellingen en particulieren, om deze aankopen van vers voedsel voor onze klanten mogelijk te maken.

Omdat onze vrijwilliger geen toelage of onkostenvergoeding krijgen, zijn onze operationele kosten zeer laag en blijft uw gelddonatie niet aan een strijkstok hangen maar levert direct tastbare hulp aan mensen die dat nodig hebben. Maak daarom uw gift over op bankrekeningnummer NL06 RABO 0155269593, ten name van de Stichting Voedselbank Teylingen.

 

Schenking goede doelen ANBI status

De stichting Voedselbank Teylingen is door de belastingdienst in 2014 erkent als ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Dat betekent dat zowel geldelijke bijdragen als de waarde van geschonken goederen aftrekbaar zijn van de belasting.

Partulieren

Giften aan een ANBI zijn voor particulieren aftrekbaar bij een aangifte inkomstenbelasting. Bij een éénmalige gift geldt hiervoor een drempel: allen het bedrag aan giften dat boven de 1% van het bruto-inkomen komt, kan worden afgetrokken. Voor periodieke giften, toegezegd voor een periode van ten minste 5 jaar achtereen, geldt die drempel niet. Voorwaarde is wél, dat de toezegging van die giften vooraf schriftelijk zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen gever en ontvanger. Een notaris hoeft daar niet aan te pas te komen.

Bent U geïnteresseerd in zo’n regeling? vraag dan onze penningmeester om toezending van het informatieblad en het formulier voor de schriftelijke overeenkomst. U kunt uw verzoek mailen naar info@voedselbankteylingen.nl

Gegevens voor de belastingdienst bij aftrek ANBI giften:

Stichting Voedselbank Teylingen, Parklaan 176b, 2171 EK Sassenheim.

Fiscaal of RSIN nummer: 8539 38 155

Kamer van Koophandelnummer: 60500913