Financiële steun

Veruit het meeste voedsel, wat wij wekelijks aan onze klanten uitgeven, is via voedseldonaties verkregen. Maar met inachtneming van de Schijf van Vijf, kopen wij ook verse groente, vlees of vis in, als wij dat niet gedoneerd krijgen. Vandaar dat wij ook heel erg blij zijn met financiële bijdragen van scholen, bedrijven, kerken, instellingen en particulieren, om deze aankopen van vers voedsel voor onze klanten mogelijk te maken.

Omdat onze vrijwilliger geen toelage of onkostenvergoeding krijgen, zijn onze operationele kosten zeer laag en blijft uw gelddonatie niet aan een strijkstok hangen maar levert direct tastbare hulp aan mensen die dat nodig hebben. Maak daarom uw gift over op bankrekeningnummer NL06 RABO 0155269593, ten name van de Stichting Voedselbank Teylingen.


De materialen voor het maken van plexiglas afscheidingen zijn ons gratis ter beschikking gesteld door de Praxis in Leiderdorp. Zo kunnen wij dankzij de maatschappelijk betrokkenheid van een ondernemer verantwoord “Corona proof” onze werkzaamheden blijven voortzetten.