Klant worden

De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, worden wij geholpen door een maatschappelijk werker, die onze klanten helpt om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Hoewel Nederland behoort tot de rijkste landen in de wereld spreken we ook in ons land over armoede. Tegen het licht van de wereldcijfers is dat relatieve armoede. Armoede wordt gemeten aan de hand van een armoedegrens. Deze grens kan per land verschillen, aangezien de ontwikkeling en het prijspeil per