Aanmelden

De voedselbank Teylingen helpt iedereen, ongeacht religie, land van herkomst, of politieke overtuiging;

Wij hebben geen wachtlijst. Voedselhulp is tijdelijk en kan maximaal 3 jaar duren. Nadat u voedselhulp is toegewezen, vindt er elk halfjaar een her-controle plaats om te bepalen of de voedselhulp nog nodig is.

U kunt zich zelf aanmelden of via uw hulpverlener, denk daarbij aan Maatschappelijk Werk, Schuldhulpverlening, Kerkelijke instellingen, Vluchtelingenwerk,  Geestelijke Gezondheidszorg of Uitkeringsinstellingen.

U doet dat via info@voedselbankteylingen.nl met in eerste instantie vermelding van uw naam, adres en geboortedata van u en indien van toepassing, uw gezinsleden. Tevens hebben wij de 3 formulieren ingevuld en ondertekend nodig, die te samen met de kopieën van al uw bank- en spaarrekeningen van de afgelopen 3 maanden opgestuurd moeten worden naar: Stichting Voedselbank Teylingen, Parklaan 176b, 2171 EK Sassenheim, of digitaal naar info@voedselbankteylingen.nl Na ontvangst van uw informatie krijgt u een voorlopig pakket tot dat alle informatie bekeken is, of u krijgt een uitnodiging voor een intakegesprek, waarna bepaald wordt of u in aanmerking komt voor voedselhulp. De intake en her-controles van onze klanten, maar ook de verdere begeleiding tijdens de voedselhulp, wordt gedaan door een professionele maatschappelijk werker van Kwadraad, die voor één dag in de week beschikbaar gesteld wordt door de gemeente Teylingen.

U kunt zelf, of met uw hulpverlener alle drie de onderstaande formulieren downloaden en invullen.

Aanmeldingformulier downloaden
Toestemmingsformulier downloaden

Maandbegroting Downloaden