Wie zijn wij?

De voedselbank Teylingen is gestart in februari 2009 en werd in april 2014 een stichting. Na de oprichting van de landelijke Vereniging van Nederlandse Voedselbanken (VNV) in mei 2013 is de Voedselbank Teylingen in 2014 lid geworden. De VNV treedt landelijk op als vertegenwoordiger van alle aangesloten 166 voedselbanken en acht regionale distributie centra.

De voedselbank Teylingen onderschrijft de nationale uitgangspunten als maatstaf voor het handelen bij voedselhulp:

 • Wij zij een particulier initiatief en werken met vrijwilligers, zonder toelage of
  onkostenvergoeding;
 • wij verstrekken voedsel, dat zoveel mogelijk door anderen gedoneerd wordt;
 • wij verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel;
 • Het voedsel voor onze klanten is gratis, zij betalen geen vergoeding;
 • Wij verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk;
 • Wij zijn neutraal en onafhankelijk en verstrekken voedselhulp ongeacht religie, land van herkomst, of politieke overtuiging;
 • Wij zijn transparant in onze verantwoording;
 • Wij zijn als organisatie laagdrempelig en willen bereikbaar zijn, via verdeel punten in alle drie de kernen van Teylingen.


Onze missie is: “voedsel verdelen voor een betere toekomst”

Het doel van de voedselbank Teylingen is:

 • Het snel bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen in Teylingen;
 • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel.

Onze organisatie wordt draaiende gehouden door ongeveer 40 vijwilligers, die geen toelage of onkostenvergoeding krijgen.