Armoede

De voedselbank Teylingen helpt de armste mensen, door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, worden wij geholpen door een maatschappelijk werker, die onze klanten bij staat, om later zonder onze hulp weer verder te kunnen. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Hoewel Nederland behoort tot de rijkste landen in de wereld, spreken we ook in ons land over armoede. Mensen zijn arm, volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau, wanneer ze gedurende langere tijd niet de middelen hebben om te kunnen beschikken over de goederen en voorzieningen, die in hun samenleving als minimaal noodzakelijk gelden. Of iemand arm is hangt in deze definitie af van wat er in de eigen samenleving als onontbeerlijk wordt ervaren. Anders gezegd: als iemand een inkomen heeft dat genoeg is voor het minimaal noodzakelijke, maar het geld uitgeeft aan luxe en daardoor niet genoeg heeft voor de basisbehoeften, is hij/zij niet arm.