Ondanks de economische groei in 2015 en 2016 neemt het aantal mensen met een uitkering Participatie Wet nog steeds toe. In november 2016 waren er 442 duizend uitkeringsgerechtigden, 20 duizend meer dan een jaar eerder. In Nederland leven nu meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door hen tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.

Om deze mensen, ook in Teylingen, van voedsel te kunnen voorzien, zijn wij afhankelijk van voedsel, diensten -en geld donaties van bedrijven, kerken, scholen, serviceclubs, instellingen, gemeente en particulieren. Zo zorgen wij er met uw hulp voor, dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken wij nauw samen met de gemeente en lokale maatschappelijke organisaties, om onze klanten te helpen om zonder onze hulp weer verder te gaan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Sinds 19 november 2015 hebben wij het certificaat voedselveiligheid en voldoen wij daarmee aan de eisen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), zoals omschreven voor voedselbanken.

De voedselbank  vindt het respecteren van uw privacy erg belangrijk en wij gaan daarom zorgvuldig om met Uw gegevens. Zie hiervoor onze Privacystatement-voedselbanken-Teylingen